16

Kalender

Hierbij belangrijke data voor het huidige schooljaar:

6 september: Studiedag

12 september: Informatieavond

1 - 4 oktober: Kamp groep 8

2 - 11 oktober: Kinderboekenweek

26 september en 1 oktober: Kennismakingsgesprekken

21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie

28 oktober: Studiedag

11 november: Sint Maarten

5 december: Sinterklaas

19 december: Kerstviering

20 december: Inloop tot 09.00 uur

23 december t/m 3 januari: Kerstvakantie

20 januari: Martin Luther King dag

13 en 14 februari: Studiedagen

17 t/m 21 februari: Voorjaarsvakantie

5 februari: Rapport mee

6 en 11 februari: Oudergesprekken

2 en 3 april: Schoolfotograaf

9 april: Paasontbijt

10 en 13 april: Goede vrijdag en 2e Paasdag

17 april: Koningsspelen

27 april t/m 8 mei: Meivakantie

15 mei: Schoolreis

20 mei: Studiedag

21 en 22 mei: Hemelvaartsdag en vrij

1 juni: 2de Pinksterdag

17 juni: Rapport mee

18 juni: Oudergesprekken

19 juni: Studiedag

25 juni: Afscheid M3

26 juni: Afscheid groep 8

30 juni: Doorschuifmoment

2 juli: Laatste schooldag/jaarafsluiting

3 juli: Studiedag

6 juli: Start zomervakantie

menu