16

Hildebrandschool

De Hildebrandschool is een speciaal basisonderwijsschool en wordt bezocht door leerlingen met zeer verschillende problemen, achtergronden en mogelijkheden. Veelal hebben ze leerachterstanden of problemen van sociaal en/of emotionele aard. De organisatie wijkt af van het regulier basisonderwijs. Dit heeft te maken met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

menu