Ouderraad

Wat doet de Ouderraad? 
De Ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die de school helpt bij het organiseren van tal van leuke activiteiten voor onze kinderen. Zo regelt de ouderraad veel van de praktische zaken rondom het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasontbijt, de avondvierdaagse en de afsluiting van het schooljaar. Ook is er een flinke groep hulp-ouders waar de Ouderraad een beroep op kan indien nodig. Vijf keer per jaar komen de leden van de ouderraad bij elkaar waarbij ook twee leerkrachten aanwezig zijn.

Wat is de vrijwillige bijdrage? 
De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage, waarvoor u elk jaar een brief krijgt. Dit jaar is het bedrag 55 euro per kind. Voor de kinderen in groep 8 passen we de bijdrage aan vanwege het schoolkamp.

Wilt u meewerken? 
Wilt u zich ook inzetten voor de kinderen en de school? Dan hoort de Ouderraad dat graag van u. U kunt zich aanmelden als ouderraadslid. Maar u kunt zich ook inschrijven voor activiteiten waarbij uw hulp wordt gevraagd. De inzet per ouderraad lid varieert al naar gelang zijn of haar mogelijkheden. De leden van de Ouderraad:

nicole

Nicole, moeder van Sifaye (groep 6)


patrica

Patricia, moeder van Sidney (groep 8)


lars

Lars, vader van Tavi (groep 5) en Dayo (groep 4)


sjifra

Sjifra, moeder van Tijn (groep 2)


edward

Edward, vader van Jasper (groep 6) en Julia (groep 4)


saskia

Saskia, moeder van Jarino M1 Hildebrand, Chyara (groep 1) en Shalise (baby).

menu