Ouderraad

Wat is de ouderraad?
De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die de school helpt bij het organiseren van tal van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zo regelt de ouderraad veel van de praktische zaken rondom het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, het Paasontbijt, schoolreis en de afsluiting van het schooljaar. Daarnaast is er een flinke groep hulp-ouders waar de ouderraad een beroep op kan doen indien nodig.

Wat is de vrijwillige bijdrage?
De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op 55 euro per leerling. Voor de leerlingen in groep 8 wordt een aangepaste bijdrage gevraagd, vanwege het schoolkamp.

Samenstelling & organisatie
De ouderraad bestaat uit 7-8 ouders van leerlingen van de school. Qua samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Daarnaast levert het schoolteam ook twee leden voor de ouderraad. De ouderraad komt ongeveer vijf keer per schooljaar bijeen in een vergadering. Iedere geïnteresseerde ouder kan zich aanmelden om lid te worden van de ouderraad.

Taken & bezigheden

 • Organiseren, voorbereiden en meehelpen bij schoolactiviteiten en het evalueren van       activiteiten.
 • Het maken en updaten van draaiboeken van de verschillende activiteiten.
 • Inkoop van benodigdheden voor activiteiten.
 • Inkoop van duurzame middelen zoals kerstversiering, borden, bestek.
 • Deelnemen aan vergaderingen, het maken van de agenda en notulen.
 • Vaststellen en innen van de ouderbijdrage en het vaststellen en uitvoeren van de             bestedingen.
 • Het maken van begrotingen en (financieel) jaarverslag.
 • Als enthousiaste en positieve ambassadeurs van de ouderraad optreden.
 • Taken worden verdeeld, mede op basis van de beschikbaarheid, capaciteiten en                interesse van de ouder.

Wat wordt er van je verwacht

 • Actief deelnemen aan de vergaderingen (5-6 per schooljaar). Deze worden aan het begin van het schooljaar in overleg ingepland en vinden in de avonden plaats.
 • Zitting in werkgroepen (wat eventueel overleggen/vergaderen met zich meebrengt) en de bijbehorende taken uitvoeren, zoals boodschappen doen, versieren, meehelpen met activiteiten.
 • Bij grote activiteiten wordt op de dag(en) van een activiteit verwacht dat iedereen meehelpt.
 • Als ouderraad-lid wordt je geacht tijdig de vrijwillige bijdrage te betalen.
 • Als ouderraad-lid spreek je namens de ouderraad. Dit hoeft niet je persoonlijke mening te zijn.
 • Met de werkgroep een begroting maken voorafgaand aan een activiteit.
 • Bonnen duidelijk voorzien van rekeningnummer, naam, soort activiteit tijdig inleveren bij de penningmeester.
 • Mocht je onverhoopt, om welke reden dan ook, uit de OR stappen dan vinden we dat uiteraard erg jammer. We hopen wel dat je de OR een warm hart blijft toedragen!

De leden van de Ouderraad:

nicole

Nicole, moeder van Sifaye (groep 6)


lars

Lars, vader van Tavi (groep 6) en Dayo (groep 5A)


sjifra

Sjifra, moeder van Tijn (groep M1)


edward

Edward, vader van Jasper (groep 7) en Julia (groep 5A)


saskia

Saskia, moeder van Jarino (Hildebrand M1), Chyara (groep 2) en Shalise.


Lesley, moeder van Klaas (groep 3)


Nathalie, moeder van Nai-Jaily (groep 3), Jah-Eely en Jah-Zayra

menu