ML King groep 4

Welkom bij de groepspagina van groep 4!

Graag stellen wij ons aan u voor.

Wij zijn juf Marijke van Vueren en juf Karin de Ridder, de juffen van groep 4.  Wij lopen beiden al weer een tijdje rond op de Martin Luther Kingschool. Wij genieten dagelijks enorm van het werken met onze leerlingen van groep 4.

Zoals u wellicht al heeft gehoord van uw zoon of dochter, werken de groep 4 kinderen echt stevig door elke dag!  ;)  Hieronder kunt u lezen waar zij zo druk mee zijn...

Elke dag wordt er gestart met een halfuurtje lezen in circuitvorm. Het circuit bestaat uit zes onderdelen:

  • Instructielezen bij de juf
  • 2x Tutorlezen onder begeleiding van een tutor uit groep 8
  • Bibliotheekboek lezen
  • Mandje lezen (keuze om een informatieboekje, een tijdschrift of anders uit het mandje te lezen)
  • Op de I-pad lezen (o.a. Nieuwsbegrip, Ambrasoft)

Vervolgens staan rekenen, taal, spelling en schrijven op het dagprogramma:

In de rekenlessen van 'Alles telt' gaan we het o.a. hebben over kilometers, liters, geld, tafels 1 t/m 5 en 10 en we maken sommen tot 100.

Bij taal en spelling werken wij dagelijks met de methode STAAL. Woordenschat vormt hier ook een belangrijk onderdeel van. Los van de methode bieden wij de leerlingen wekelijks een nieuw woord van de woordenschatkalender aan. Deze kalender hangt bij de deur van het klaslokaal.

Bij de schrijflessen gaan we beter aan elkaar leren schrijven en halverwege het school jaar  starten we met het schrijven van de hoofdletters .

In groep 4 beginnen we ook met de wekelijkse verkeerslessen en begrijpend lezen lessen.

Elke dag schrijft de leerkracht het dagprogramma met de daarbij behorende gestelde werkdoelen op het whiteboard. Wanneer u 's ochtends om het hoekje van de klas kijkt, zult u ze zeker zien staan.

Zoals u wellicht weet zijn wij een echte Positive Behavior Support school. Elke dag wordt er aandacht besteed aan hoe de leerlingen middels 'positief gedrag'  zich staande houden op onze school. Middels het  beloningssysteem met de gekleurde polsbandjes verdienen de kinderen, samen met de groep, een beloning welke van te voren met de leerkracht wordt afgesproken.

Wij hopen u een beetje op de hoogte te hebben gebracht van het dagelijks reilen en zeilen in groep 4.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, schroom niet om naar één van de juffen toe te komen.

 

Tot ziens in groep 4!

Met vriendelijke groet,

Marijke van Vueren en Karin de Ridder


 


 


 

 

 

menu