Groep 4

 

December 2018

Een kleine 'update' uit groep 4...                                                                                          

De kerstvakantie staat voor de deur! Nog een kleine week en dan mogen de leerlingen van groep 4 gaan genieten van twee weken vrij. De kinderen hebben deze vakantie echt verdiend! De afgelopen vier maanden hebben ze iedere dag goed hun best gedaan bij alle activiteiten op school.

Inmiddels zijn we bij spelling bij de spellingcategorie van het eeuw/ieuw-woord aangekomen. Vraagt u uw zoon of dochter maar eens naar de 7 spellingregels van de Staalmannetjes. Echt knap hoor dat ze die op de juiste manier kunnen toepassen!

Bij rekenen springen de leerlingen met gemak over de getallenlijn en wordt er flink met groepjes gerekend. Over niet al te lange tijd gaan we starten met serieuze keer(tafel)sommen.

Nadat we bij taal  het tweede thema 'Onderweg' hebben afgesloten met een taal- en woordenschattoets zijn we begonnen met het nieuwe thema 'Klein'. Informeert u maar eens bij uw kind naar de woordenschatwoorden van 'Klein'. Ze hangen ook aan de wand in het klaslokaal.

Misschien dat u al eens met uw zoon of dochter de wekelijkse Nieuwsbegriptekst hebt doorgelezen? De leerlingen zijn altijd reuze geïnteresseerd in de actuele onderwerpen die vergezeld gaan van een Jeugdjournaaluitzending, de leesttekst en de vragen. U heeft een poosje geleden de inlogcode voor de thuisversie van Nieuwsbgerip ontvangen.

Aankomende dinsdag gaan de leerlingen het traditionele kerststukje maken. Als het goed is hebben alle ouders/verzorgers hierover een schrijven ontvangen.

Zoals u zult begrijpen is dit lang niet alles wat de jongens en meisjes in groep 4 doen. Verkeer, tekenen, gymnastiek en nog veel meer is dagelijkse kost voor hen.

Heeft u vragen over dit alles? U kunt altijd terecht bij één van de juffen van groep 4.

Wij wensen u en uw kind een fijne kerstvakantie toe! En... voor 2019 véél geluk, gezelligheid en goede gezondheid!

 

Groeten van,

juf Marijke van Vueren & juf Karin de Ridder

 

 

September 2018

Welkom bij de groepspagina van groep 4!                                                                              

Graag stellen wij ons aan u voor.

Wij zijn juf Marijke van Vueren en juf Karin de Ridder, de juffen van groep 4.  Wij lopen beiden al weer een tijdje rond op de Martin Luther Kingschool. Wij genieten dagelijks enorm van het werken met onze leerlingen van groep 4.

Zoals u wellicht al heeft gehoord van uw zoon of dochter, werken de groep 4 kinderen echt stevig door elke dag!  ;)  Hieronder kunt u lezen waar zij zo druk mee zijn...

Elke dag wordt er gestart met een halfuurtje lezen in circuitvorm. Het circuit bestaat uit zes onderdelen:

  • Instructielezen bij de juf
  • 2x Tutorlezen onder begeleiding van een tutor uit groep 8
  • Bibliotheekboek lezen
  • Mandje lezen (keuze om een informatieboekje, een tijdschrift of anders uit het mandje te lezen)
  • Op de I-pad lezen (o.a. Nieuwsbegrip, Ambrasoft)

Vervolgens staan rekenen, taal, spelling en schrijven op het dagprogramma:

In de rekenlessen van 'Alles telt' gaan we het o.a. hebben over kilometers, liters, geld, tafels 1 t/m 5 en 10 en we maken sommen tot 100.

Bij taal en spelling werken wij dagelijks met de methode STAAL. Woordenschat vormt hier ook een belangrijk onderdeel van. Los van de methode bieden wij de leerlingen wekelijks een nieuw woord van de woordenschatkalender aan. Deze kalender hangt bij de deur van het klaslokaal.

Bij de schrijflessen gaan we beter aan elkaar leren schrijven en halverwege het school jaar  starten we met het schrijven van de hoofdletters .

In groep 4 beginnen we ook met de wekelijkse verkeerslessen en begrijpend lezen lessen.

Elke dag schrijft de leerkracht het dagprogramma met de daarbij behorende gestelde werkdoelen op het whiteboard. Wanneer u 's ochtends om het hoekje van de klas kijkt, zult u ze zeker zien staan.

Zoals u wellicht weet zijn wij een echte Positive Behavior Support school. Elke dag wordt er aandacht besteed aan hoe de leerlingen middels 'positief gedrag'  zich staande houden op onze school. Middels het  beloningssysteem met de gekleurde polsbandjes verdienen de kinderen, samen met de groep, een beloning welke van te voren met de leerkracht wordt afgesproken.

Wij hopen u een beetje op de hoogte te hebben gebracht van het dagelijks reilen en zeilen in groep 4.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, schroom niet om naar één van de juffen toe te komen.

Tot ziens in groep 4!

Met vriendelijke groet,

Marijke van Vueren en Karin de Ridder


 


 


 

 

 

menu