Medezeggenschapsraad

De MedeZeggenschapsRaad (MZR) bestaat uit gekozen leerkrachten en gekozen ouders van de Hildebrandschool en Martin Luther Kingschool.

Voor de MLKing zijn er 3 leerkrachten en 3 ouders, voor de Hildebrand 2 leerkrachten en 2 ouders. In de MZR worden onderwerpen besproken en besloten die de hele school betreffen. Voorbeelden zijn:

Het zorgbeleid van de school
De aanschaf van nieuwe schoolmethoden
De verkeersveiligheid rondom de school
Regelgeving en beleidsregels vanuit het Ministerie van Onderwijs
Onderzoeken en kwaliteitsmetingen, schoolgids, verzuimbeleid en inrichting van het gebouw.

In deze basisagenda kunt u precies zien hoe de agenda is opgebouwd.

De afgevaardigden zorgen ervoor dat de informatie gaat van bestuur/directie/team naar ouders en van ouders naar bestuur/directie/team. Indien u een onderwerp besproken wilt hebben in de MZR, kunt u dit kenbaar maken in de MZR. Ook kunt u een van de afgevaardigden rechtstreeks benaderen via e-mail.

De notulen van de vergadering liggen ter inzage bij de administratie op school.

Mailadres mzr: mr@hildebrandschool.nl of mr@mlkingschool.nl

Samenstelling schooljaar 2018/2019

Namens de MLKing

leerkrachten:
Karin de Ridder - groep 4
Jacqueline Smit - groep 5
Sanne Moison - groep 3

ouders:
Nicole van der Sterren, kind in groep 7 (voorzitter)
Adriaan Meilink , kind in groep 3

Natasja Schuite, kind in groep 5

 

Namens de Hildebrand

leerkrachten
Ciske van Son - gymnastiekdocent

Aagje Ammeraal- groep 6OL

ouders:
Siham El Khoudari, kind M1 en kind groep 3 (ML King)

Denise Wijnstein, kind in OL 6 en M3

 

jaarverslag-gezamenlijke-mzr-hildebrand-en-ml-king-2015-2016

menu