Groep 4

Welkom in groep 4.

Dit jaar staan voor groep vier twee juffen: Juf Jacqueline, zij werkt vier dagen (ma, di, wo, do) en juf Hermien, zij werkt de vrijdag.

Vier dagen in de week heeft de groep ondersteuning van juf Soner (onderwijsassistent) van 8.30 tot 10.00 uur.

Elke dag staat er een planning op het bord zodat de kinderen weten wat ze die dag gaan doen. De dag start altijd met lezen, gevolgd door rekenen, spelling en taal. Ook begrijpend lezen, verkeer, tekenen en handenarbeid komen aan bod.

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gym van een vakleerkracht, juf Leontien. Na het gymmen is het douchen verplicht. Mag uw kind een keer niet douchen, geef uw kind dan een briefje met de reden waarom er niet gedoucht kan worden mee. Het is handig als uw kind tijdens de gym gymschoenen draagt. Dit om blessures te voorkomen.

In groep 4 lezen de kinderen uit de nieuwste versie van de methode Karakter. Een fijne leesmethode waarin elke les een leesstrategie centraal staat. Wist u dat wanneer u met uw kind elke dag 15 minuten leest niet alleen het leesniveau omhoog gaat, maar dat ook de woordenschat wordt bevorderd?

Af en toe krijgt uw kind huiswerk mee naar huis in de vorm van woordenschat of het oefenen van de tafels. Het zou fijn zijn als alle kinderen aan het eind van groep 4 de tafels van 2,5,10,3 en 4 beheersen. Met wat hulp moet dat zeker gaan lukken.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Smit

menu