Welkom bij de Martin Luther Kingschool en de Hildebrandschool

Beste bezoeker, op dit moment werken wij aan vernieuwde website. Het contactformulier aan de rechterzijde werkt niet meer.

Als u op zoek bent naar een school en graag op bezoek wilt komen, kunt u contact opnemen met het volgende nummer: 023 - 53 52 279

Op dit moment zijn de volgende datums beschikbaar:

Rondleidingen 2020-2021

 • 28 augustus
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 17 december
 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 maart
 • 22 april
 • 29 mei
 • 26 juni

Welkom op onze website van obs de Martin Luther Kingschool en sbo de Hildebrandschool

De Martin Luther Kingschool en de Hildebrandschool huisvesten zich samen in het gebouw Plein Oost aan het van Zeggelenplein in Haarlem. Door op de tab te drukken komt u bij de juiste school terecht.

Ons motto is : "De school die iedereen past". Vanuit dit motto hebben wij ons onderwijs zo georganiseerd dat we kunnen (blijven) inspelen op de maatschappelijke onderwijsvragen en kunnen blijven voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Binnen de Martin Luther Kingschool, en nu nog de Hildebrandschool werken we met een vijftal pijlers, die de basis vormen voor ons onderwijs en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Deze pijlers geven een indruk over de normen en waarden en zijn tevens gebaseerd op de naamgever van de school, Dr. Martin Luther King jr., die een groot voorvechter was van gelijke kansen voor iedereen en respect voor elkaar.

Martin Luther King ging altijd uit van het positieve in de mens. Hij zag de goede kanten en legde de focus daarop. Met PBS (Positive Behaviour Support) doen wij hetzelfde en maken wij zichtbaar welk gedrag wij van de kinderen verwachten. Dit doen wij vanuit de gedeelde waarden; veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier.

Martin Luther King was een zeer Taal-en spreekvaardig. Taalonderwijs en het aanleren van bijhorende vaardigheden nemen bij ons daarom een belangrijke plaats in.

Verder vinden wij Betrokkenheid van ouders en kinderen bij het leerproces zeer belangrijk. Door Samenwerkend leren wordt de betrokkenheid van leerlingen gestimuleerd en vergroot. Tevens onthouden de kinderen de nieuwe geleerde stof beter, bevordert dit de sociale vaardigheden en heeft het een positieve invloed op het zelfvertrouwen van kinderen.

Als laatste pijler zetten wij in op Wereldburgerschap, Martin Luther King kwam op voor burgerrechten en gelijke behandeling. Bij ons zijn alle leerlingen gelijk, ongeacht geslacht, afkomst of geloof. Daarnaast leggen wij de nadruk op respect voor elkaar en brengen wij de leerlingen cultuur, waarden en normen bij.

Op maandag tot en met vrijdag gaan alle kinderen van 8.30 uur – 14.00 uur naar school, de vijf-gelijke-schooldagen. Ook tijdens de lunch blijft iedereen op school.

Bent u benieuwd hoe wij de pijlers hebben uitgewerkt of hoe wij ons onderwijs verder hebben ingericht, u kunt altijd een kijkje nemen op onze school.

 

Hartelijke groet,

Cathelijne Thomas

 

 

 

Schoolgids

Vragen?


Contact

Van Zeggelenplein 31
2032 KA Haarlem

023 - 53 52 279

info@plein-oost.nl

menu